Cenník

Ceny sú orientačné a výsledná cena závisí od hustoty vlasov a spotreby materiálov ..

DREDY
– krátke dredy 80 €
– stredne dlhé dredy 150 €
– dlhé dredy 200 €

DREDY PREDĹŽENÉ PRAVÝMI VLASMI
– krátke dredy 150 €
– stredne dlhé dredy 250 €
– dlhé dredy 350 €

DREDY S KANEKALÓNOM
– krátke dredy 120 €
– stredne dlhé dredy 180 €
– dlhé dredy 250 €

OPRAVA DREDOV
– krátke dredy 20 €
– stredne dlhé dredy 30 €
– dlhé dredy 50 €

PSEUDO DREDY
– stredne dlhé 100 €
– dlhé 150 €

RASTA COPÍKY
– krátke 100 €
– stredne dlhé 170 €
– dlhé 250 €

OPEN RASTA
– od 130 €